Studia podyplomowe „Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej” II EDYCJA

 

Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie planuje uruchomienie  kolejnej edycji trzysemestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych „Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej” od  marca 2015 roku.

Rekrutacja na kolejną edycję już sie rozpoczęła i trwać będzie do 6 marca 2015 roku, szczegóły w zakładce "Rekrutacja"

Tematyka studiów obejmuje zagadnienia ekologii, energetyki, odnawialnych źródeł energii (OZE), a także techniki, technologii oraz zagadnień eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Przewidziano elementy kształcenia pedagogicznego i metodycznego. Wykłady i ćwiczenia są wzbogacone przez warsztaty wyjazdowe do pracujących obiektów oraz praktyki. Zajęcia (łącznie 400 godzin) prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Adresujemy je do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, uprawnionych do nauczania innych przedmiotów, a chcących poszerzyć uprawnienia do nauczania przedmiotów związanych z kształceniem w nowym zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej we wszystkich typach szkół.